VENDELA BÄRLIN

LIV UT I RYMDEN

Att det finns liv i rymden är ingen ny teori, men vart existerar det och hur ser ett annat liv ut? Verket Liv i rymden består av 4 stycken tavlor, 15x15 cm i storlek, målade i akryl.  Målningarna är sammanhängande och ska ses bredvid varandra i en specifik ordning, och de föreställer illustrationer som skapar en mystisk stämning och väcker frågor och tankar om vad motiven betyder. Varje målning är en bild av samma motiv, fast från olika perspektiv och vinklar. Den första bilden är t.ex den där perspektivet på motivet ska se ut att vara längst bort från en betraktaren, och den sista bilden är den där motivet ska se ut att vara närmast betraktaren.

bild 2.jpg
bild 3.jpg

Titeln liv i rymden är en är simpel titel som förklarar ett inte lika självklart konstverk, och skapar en berättande känsla som gör att man kan titta på konstverket som om det vore en serie med början och slut. Här finns starka kontraster både i färg och form, vilket bildar en spänning mellan det mer verklighetstrogna och naturliga i målningarna och det lite mer lekfulla, moderna måleriet med skarpa former, färger och linjer. Motiv som himlen och moln kombineras med abstrakta motiv, och skapar en lekfullhet. 

bild 1.jpg