KALAS

UNN ALMQVIST DANEMO

”Kalas” av Unn Almqvist Danemo är en serie med tre utforskande oljemålningar. I arbetet har Unn valt att utforska och utveckla sin stil. Hon säger själv hur hon länge varit missnöjd med den konotation som tolkas i samband med hennes tidigare verk, och ville därför förändra den fasta idén med serien. Unn har valt att använda en färgstark palett, något som kraftigt strider mot vanan att använda livlösa, ljusa färger. Hon har jobbat mot ett starkare uttryck, både inom valen av färg och motiv. Unn säger själv att hon har trotsat sina bekvämligheter med dessa verk.

unn 3 katalog jpg.jpg
unn 1 katalog jpg.jpg

Verken handlar om att utmana något som redan varit tydligt i andras ögon. Unn berättar hur hon länge känt starkt missnöje inför den bild av hennes konst som verkar finnas hos dess betraktare. Målningarna är ämnade att uttrycka Unns stil på ett sätt som tillfredställer den bild av hennes konstnärliga uttryck som Unn själv har. Hon vill att åskådarna ska se hennes verk på samma sätt som hon gör, något som hon anser inte varit möjligt innan. 

Unn har utgått ifrån en stil och estetik som centrerar runt barn och barnslighet. Hon har använt sig av olika motiv som ofta förknippas med barn, och ett färgglatt färgschema. Hon har avbildat sovande barn, som enligt konstnären ska ha kommit hem efter ett kalas och somnat. Därav namnet på verket, ”kalas”. Barnen sover djupt i sina egna sängar, omgivna med gosedjur, kuddar och filtar. Bilderna har en mjuk, avslappnad kvalité och det syns att konstnären lagt ner mycket tid på serien. 

unn 2 katalog jpg.jpg