SIRI SKÖLD - MÅNGFALD

Akvarell

siri5.jpg
siri3.jpg
siri1.jpg
siri4.jpg

Mångfald är en serie målningar som undersöker frågeställningen ”hur förändras uttrycket beroende på modellens kroppsvikt”. De är alla målade i samma position med samma ansiktsuttryck men trots det så utstrålar de olika saker. Varför är det så? Varför ska en människas massa fett avgöra hur man som betraktare ser på den? Min ide från början var att modellera ut dessa figurer i lera, men på grund utav omständigheterna och det som pågår i världen just nu så var jag tvungen att omformulera och anpassa mitt arbetssätt till rådande situation. Jag tycker att uttrycket förblev detsamma trots byte av material.  

siri2.jpg