OM OSS

Corona snodde vår utställningär en digital utställning där vi möter fantastiska verk gjorda av Kulturamas Konst och Design-klass årskurs 3. Vi välkomnar alla som vill ta del av utställningen och ser fram emot att få presentera verken.

Genom kreativa lösningar och uppfinningar har klassen tillsammans skapat en spännande utställning du kan ta del av hemifrån. I den digitala utställningen ingår text, bilder, teasers, videor och mycket mer! Utställningen kommer ge ett nytt perspektiv på konstens framträdande i olika medier. Vi möter målningar, skulpturer, videoverk och design som klassen tillsammans visar i sin sista utställning under gymnasietiden. Som betraktare ska du få möjlighet att ta del av verken genom digitala nätverk, där du möter konsten på ett nytt sätt. På hemsidan distribueras verken tillsammans med grafisk design och information.

Utöver det vill vi också säga tack. Vi vill tacka våra fantastiska lärare som vi haft under åren och som har gjort det möjligt för oss att kunna göra en sån här fantastisk utställning. Utan er hade vi aldrig kunnat åstadkomma det här. 


Så stort tack till;
Ida Kriisa, Sofia Bilius, Joanna Lombard,
Anna Joelsson, Suzanne Carlsson Andrée,
Daniel Dovsten, Erik Rosshagen, Cecilia Järdemar,
Mikael Hultgren och Lisa Ling.


Välkomna!