DECONSTRUCTION

MIKAELA CRONVALL

Vilka frågor ställer ditt verk? 

Mitt verk är något som kan uppfattas diffust utan vidare kontext, jag tror att man snarare ifrågasätter valet av material än att man ser till konstföremålets kontext. Jag tror att man snabbt börjar i tankegångar kring återbruk och artepovera, samt sammankopplar verket till förbrukat och trasigt material som sedan är ihopbyggt, som rent visuellt och praktiskt stämmer överens med verkligheten. 

 

Hur tänker du kring titeln? 

Functionale, funktion på spanska. I och med att detta verk är väldigt nära med det funktionalistiska begrepp, vilket kan innebära ett koncept utan krusiduller, enkelt, så finner jag det lämpligt med en Rak och enkel titulering, sammanfattande och förståelig. 

MIKAELA1 2.jpg
MIKAELA3.jpg
MIKAELA4.jpg

Hur kom det sig att du valde att göra detta verk? 

Finner den återbruksenliga hantverket intressant, utmanande på det sättet att tänka bortom ursprungsvarans former, och försöka att skapa något helt nytt. Intressant också hur ett uttryck förändras, trots samma grundmaterial, så ändras uttrycket i samma stund som gammal form tar till ny form. 

 

Vilka referenser knyter ditt verk till? 

Artepovera- en konstteknik som det starkt går att knyta likheter till. likheter såsom skillnader. Artepovera innebär i ursprungsterm fattig konst, medan min produkt är inhandlad för pengar och sedan medvetet sönderslagen. ”faux- artepovera”. 

 

Hur förhåller sig ditt verk till samtiden?

Samtida och aktuella miljöfrågor kring återvinning och svinn, hur man på bästa sätt bör återanvända förbrukat materiell och så vidare!