I NORMALT FALL

MATILDA BJÖRK

 Vi tar omgivningen för givet, men om du verkligen granskar den, vad upptäcker du då? Omkring oss finns en hel del intryck som oundvikligen påverkar oss. Att uppskatta omgivningen kan vara utmanande då omgivningen är en vana. Sakerna i vår vardag blir avgörande för att kunna identifiera oss och för att leva i vår tillvaro på det sätt som vi känner till den. Alla upplever vi vardagen olika men det vi gemensamt delar är att vi alla upplever den. Du kommer få ta del av verken “i normala fall” av konstnären Matilda Björk som beskriver innehållet av delar av en vardag gestaltat i en samling med grafisk visualitet och akrylmåleri. Genom dessa två tekniker gestaltas vardagen i naturliga samlingar som alla påminner om varandra genom ett icke realistiskt val av komposition, proportioner och ett samspel mellan tredimensionalitet och tvådimensionalitet. Kombinationen av de kalla och varma färgerna upplevs tillsammans med de mjuka formerna som en symbios. Tanken med verken är simpel, det finns ingen riktig tanke, utan det bara är precis som vår vardag. Vad behöver du i din vardag och hur påverkar det dig?

bildform5.jpg
bildform3.jpg
bildform2.jpg
bildform4.jpg