JAG, TONÅRINGEN  

HANNAH MATTSSON

Droger, skönhetsfixering, alkohol & explosivitet existerar i en värld där vi ungdomar tror att vi äger universum - eller i alla fall enligt samhällets syn. Jag har skickat ut en enkät i olika sociala medier där människor anonymt fick uttrycka sina tankar om ungdomar. Fria tankar om både fördomar och stereotyper. Jag samlade alla svar jag fick, och analyserade speciellt formulären jag fick av människor som var över 26 år gamla, då man som över 26 år inte anses som en ungdom längre. Jag samlade och analyserade stereotyperna och fördomarna kring ungdomar, och omformade dessa tankar till grafiska korta filmklipp. 

Utställningen undersöker frågan ”Hur gestaltas ungdomen?” och består av sex stycken 3 sekunders-filmer som var för sig representerar en varsin stereotyp som vuxna människor har om oss ungdomar. Jag blandar grafisk film med collage, och min konst är igenkännbar som explosiv och färgstark. Filmerna påminner om rörliga bilder i GIF-format, med en blandning av collage. Filmerna tar upp tydliga stereotyper om ungdomar som exempelvis att vi beter oss som festprissar, är naiva och skönhetsfixerade. Utställningen lämnar åskådaren med frågeställningar som ifrågasätter samhällets syn på åldersgruppen.