I SLUTET AV EN RELATION 

HANNAH GUSTAFSSON

Mitt verk I slutet av en relation består av två målningar. Den första, Eliot, är en oljemålning på grundat papper, är 45x33 cm stor. Självporträtt är också en oljemålning, men på dukpannå, och är 33x41cm stor. I mitt arbete har jag jobbat med begreppen skräck, skam och ångest. Dessa tre känslor är något ofta starkt kopplat till uppbrott, och i I slutet av en relation ville jag belysa just en sådant. Jag tycker verket lägger fokus på två människor i en relation som hakar i varandra, men fortsätter behålla sina individuella karaktärsdrag. Skillnaderna i uttrycket, som kommer sig av de olika texturerna på ytorna jag målat på, vidare driver igenom de enskilda målningarnas individualitet. I slutändan blir känslan att målningarna både i färg, personernas position och riktning (blicken och huvudet lutat åt betraktarens höger) starkt hör ihop men att det finns en underliggande konflikt, målningarna konkurrerar om betraktarens uppmärksamhet och behåller sina individuella uttryck. 

IMG_6382 2.jpg
IMG_6383 2.jpg
IMG_6369.jpg