TALES OF A WORLD THROUGH HOLLOW LANDS 2020

CHANNA BERGGREN

Internet med ett oändligt antal bilder stirrade mig arrogant i ansiktet en tidig morgon, varför ska jag alltid försöka hitta inspiration? Kombinerade med utdrag ur tre av Bergmans översatta manus är de tre teckningarna döpta dels efter påhitt, men också utifrån Brian Enos dystopiska låttitel och bär tillsammans på en personlig men också allmän saga om en värld som befinner sig i ett crescendo, världen är snabbt föränderlig och kanske till och med faller sönder, eller har den redan gjort det?

 

Att se över min första övergivna idéskiss fick mig att inse att min personlighet är ganska enkel. Hela grunden till det första arbetet, som övergavs, var något jag medvetet letat efter, barndom och känsla  vilket omedvetet fördes vidare. För vad barndomen om inte en spegelbild av vem man är i sin naturligaste, kanske renaste form?. Det blev tydligt att känslan av kaos och likgiltighet inför en stor och kaosartat värld, var plockad ur mig själv som liten, ”titt in, titt ut teatern” i Zinkensdamms tunnelbana från början av 2000-talets uppväxt är därför utgångspunkten för hur jag vill att åskådaren ska uppleva min saga.

 

Vi lever just nu i en massiv kris och jag antar att min känsla av obehag inför världen bara förstorats, att arbetet kan appliceras på vilken kris som helst och att vi människor inte är så mångsidiga alltid. Det lilla barnet växte upp en aning och började rationalisera, men vetskapen om att det mesta inte kan rättfärdigas eller försvaras kommer alltid att finnas kvar. Det lilla barnets blick på en värld den inte förstår, men ändå vet är en plats med många fel, det är en absurd och ibland totalt grotesk verklighet. Denna sagovärld om obehag, i en otydlig berättelse balanserad på en upplöst tidslinje, är kanske inte bara en saga.