RUBRIK 

ATHINA SYNODINOU KUREMAN

trähus2.jpg

Med tanke på att arbetet fokuserar på hållbarhet i materialitet valde jag att skapa illustrationer av tre byggnader i trä, glas och hampa i form av tegelstenar. Trä som byggmaterial medför stora vinster för klimat, mindre utsläpp av växthusgaser och är en förnyelsebar resurs. Jag söker även efter hållbara byggen med glaset i fokus. Glas är miljövänligt och ett naturligt material med stort insläpp av ljus, vilket spelar stor roll för människors välbefinnande. Genom förbättrade förädlingsprocesser för färgade, böjda och printade glas blir också de arkitektoniska möjligheter- na större.
Slutligen, radhuset bestående av tegelstenar som är gjorda av hampa. Hampa är ett av världens starkaste naturfibrer och kräver inga bekämp- ningsmedel eller konstgödsel. Alla dessa byggnader kännetecknar kli- matsmarta hus med hållbara material. Den samtida och framtida arkitek- turen står inför utmaningar där gestaltning, kontext, kvalitet, samhälle, miljö och sociala aspekter är centrala. Hållbar arkitektur är framtidens arkitektur. Hur tror du att arkitekturen kommer att se ut i framtiden?

Arkitekturprojekt består av en digital portfolio där jag har skapat och samlat ett flertal skisser och idéer kring byggnader, planritningar och övriga visualiseringar. Fokus ligger huvudsakligen på hållbarhet och framtiden, men arbetet berör även begrepp som samspel, anpassning, proportioner och innovation.

trähus1.jpg
glashus3.jpg
hampahus5.jpg
glas&hampa4.jpg